خانه / اخبار کوتاه / فداغ جوان و محمدزینا فینالیستهای جام نوروز ۴۰۳ فداغ

کشاورزان فداغی را دریابید

به تصاویرزیرخوب نگاه کنید،درتصویراول کاملامتوجه می شویدکه محصولات ودست رنج این عزیزان به چه روزی افتاده است خشک سالی فداغ متاسفانه به این قشر از جامعه خسارات جبران ناپذیری وارد نموده است اینگونه محصولات هیچگونه بازاری نداردوکشاورزان عزیزما باید دست رنج خود رابادست خود یابیرون بریزند یا اینگونه محصولات را به دامهای خود دهند

فداغ نیوز

از اینها گذشته به تصاویر دوم وسوم هم توجه فرمایید

فداغ نیوز

آنجا نه مراسم شادی برپاشده ونه مراسم عزاداری ونه مسافری خسته لباسهای خود راشسته وجهت خشک شدن ، آنها را آویزان نموده است

بلکه اینها همه ترفندی می باشد برای درامان ماندن محصولات کشاورزان ازحمله ویرانگر حیوانات وحشی همانند گراز که شبانه به محصولات کشاورزان حمله ور می شوند ودر یک آن همه زحمات کشاورزان عزیز رابرباد می دهند

در این میان این عزیزان هیچگونه اقدامی نمی توانند از خود نشان دهند

اگر در آن منطقه سم بگذارند احتمال اینکه دامهای خودشان ودیگران از این سموم استفاده نمایند وتلف شوند بسیار زیاد می باشد

اگر با اسلحه به جان این حیوانات مزاحم وویرانگربیفتند وقصد نابودی آنها رانمایند که باید باز خواست پس دهند

پس راه چاره چیست؟

این سئوالیست که باید اداره کشاورزی بدان پاسخ گوید

این نهاد باید به کمک کشاورزان زحمتکش بشتابد وآنان را در راه بهتر برداشت نمودن محصولات خود یاری نماید

وشادی ونشاط را به صورت رنجور کشاورزان ما هدیه نماید

انشاء الله که چنین خواهد شد وما شاهد رونق کشاورزی ودر واقع رونق زندگی در فداغ عزیز خواهیم شد

درباره‌ی فداغ نيوز

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


4 + = 11