خانه / اخبار کوتاه / نتایج مسابقات جام نوروزی فداغ و گلباران میزبان در شب درخشش تیم عمادشهر

بارشهای باران وکوچه های گل گرفته

بارشهای باران امسال ،نوید سالی پربارمی دهد واین مسئله باعث خوشحالی مردم شده است اما…

اما متاسفانه وضعیت کوچه های فداغ کاملابغرنج وغیرقابل قبول است .

 

مردم فداغ انسانهایی بافرهنگی دیرینه هستند ووجودچنین کوچه هایی درشان ومنزلت این مردم نیست .

کوچه های آن بدون استثناء خاکی  وگذشته از خاکی پرازخاروخاشاک می باشد .باکوچکترین بارش باران اگراغراق نگفته باشیم بایدبازنجیرچرخ حرکت کنیم !!!

از شخصی مطلبی شنیدم که جای تعجب دارد وآن اینکه یکی از شهروندان خیرفداغی به شورای محترم پیشنهادداده که نصف خرج آسفالت کوچه هاراتقبل خواهد کرد وبقیه بامردم، ولی شورای محترم بااین پیشنهاد موافقت نکرده است .

البته امیدواریم که این حرف فقط درحد شایعه باشد ،چون از شناختی که از شورای محترم داریم ودرحال حاضرتمام تلاش خودرا برای ارتقاء فداغ بسیج نموده است، چنین سخنانی چندان قابل قبول نخواهد بود .

درهرصورت این کوچه ها احتیاج به بازنگری وآسفالت دارد وهمه دستگاهها بایدهمت کنند ودریک بسیج همگانی این مهم را به مرحله اجرادرآورند .

انشاء الله که مردم ومسئولین محترم دست دردست هم برای فداغی آباد تلاش نمایند تادرآینده ای نزدیک شاهد فداغی نمونه باشیم .

انشاء الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره‌ی فداغ نيوز

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ 4 = 12