خانه / اخبار کوتاه / محمد زینا فینال جنجالی را برد و قهرمان مسابقات فوتسال جام نوروز ۴۰۳ فداغ شد

برنامه کامل دیدارهای لیگ دوازدهم

مراسم قرعه‌كشي دوازدهمين دوره رقابت‌هاي ليگ برتر فوتبال انجام شد.

با انجام آيين قرعه‌كشي ليگ برتر در فصل 92 ـ 91 برنامه كامل اين مسابقه‌ها مشخص شد. بر اساس اين قرعه‌كشي نيم فصل نخست ليگ برتر فوتبال روز 18 آذر به پايان مي‌رسد و از اول و دوم دي نيز دور برگشت رقابت‌ها آغاز خواهد شد.
برنامه كامل ليگ برتر فوتبال

هفته اول، 29 و 30 تير

نفت آبادان ـ پرسپوليس

استقلال تهران ـ آلومينيوم هرمزگان

گهر درود لرستان ـ ملوان بندر انزلي

سپاهان اصفهان ـ مس كرمان

تراكتورسازي تبريز ـ سايپاي كرج

صباي قم ـ پيكان تهران

فجر سپاسي ـ ذوب آهن اصفهان

داماش گيلان ـ فولاد خوزستان

نفت تهران ـ راه آهن تهران

هفته دوم، 3 و 4 مرداد

آلومينيوم هرمزگان ـ داماش گيلان

ملوان ـ نفت آبادان

فولاد خوزستان ـ سپاهان

پرسپوليس ـ فجر سپاسي

ذوب آهن ـ صباي قم

سايپا ـ استقلال

راه آهن ـ گهر درود

مس كرمان ـ نفت تهران

پيكان ـ تراكتورسازي تبريز

هفته سوم، 9 و 10 مرداد

داماش گيلان ـ پيكان

فجر سپاسي ـ نفت آبادان

فولاد خوزستان ـ سايپا

نفت تهران ـ آلومينيوم هرمزگان

صباي قم ـ ملوان

گهر زاگرس ـ پرسپوليس

تراكتورسازي ـ مس كرمان

سپاهان ـ راه آهن

استقلال ـ ذوب آهن

هفته چهارم، 15 و 16 مرداد

نفت آبادان ـ نفت تهران

آلومينيوم هرمزگان ـ فولاد خوزستان

سايپاي كرج ـ داماش گيلان

مس كرمان ـ استقلال تهران

راه آهن تهران ـ تراكتورسازي تبريز

پيكان تهران ـ گهر درود

پرسپوليس ـ صباي قم

ملوان ـ فجر سپاسي

ذوب آهن ـ سپاهان

هفته پنجم، 27 و 28 مرداد

داماش گيلان ـ پرسپوليس

فولاد خوزستان ـ مس كرمان

آلومينيوم هرمزگان ـ راه آهن

صباي قم ـ فجر سپاسي

گهر درود ـ ذوب آهن

تراكتورسازي تبريز ـ نفت آبادان

نفت تهران ـ پيكان

سپاهان اصفهان ـ سايپاي كرج

استقلال ـ ملوان

هفته ششم، 2 و 3 شهريور

پرسپوليس ـ استقلال

فجر سپاسي ـ گهر درود

سايپاي كرج ـ آلومينيوم هرمزگان

مس كرمان ـ داماش گيلان

راه آهن ـ فولاد خوزستان

پيكان ـ سپاهان

ملوان ـ نفت تهران

ذوب آهن ـ تراكتورسازي

هفته هفتم، 7 و 8 شهريور

داماش گيلان ـ ملوان

فولاد خوزستان ـ پرسپوليس

آلومينيوم هرمزگان ـ مس كرمان

سايپاي كرج ـ راه آهن

گهر درود ـ نفت آبادان

تراكتورسازي تبريز ـ صباي قم

نفت تهران ـ ذوب آهن

سپاهان ـ فجر سپاسي

استقلال ـ پيكان

هفته هشتم، 24 و 25 شهريور

نفت آبادان ـ سپاهان

فجر سپاسي ـ داماش گيلان

صباي قم ـ گهر درود

مس كرمان ـ سايپاي كرج

راه آهن ـ استقلال

پيكان ـ آلومينيوم هرمزگان

پرسپوليس ـ نفت تهران

ملوان ـ تراكتورسازي تبريز

ذوب آهن ـ فولاد خوزستان

هفته نهم، 1 و 2 مهر

داماش گيلان ـ راه آهن

فولاد ـ ملوان

آلومينيوم هرمزگان ـ نفت آبادان

سايپا ـ پيكان

مس كرمان ـ ذوب آهن

تراكتورسازي تبريز ـ گهر درود

نفت تهران ـ صباي قم

سپاهان ـ پرسپوليس

استقلال ـ فجر سپاسي

هفته دهم، 6 و 7 مهر

نفت آبادان ـ استقلال

فجر سپاسي ـ تراكتورسازي

صباي قم ـ داماش گيلان

گهر درود ـ نفت تهران

راه آهن ـ مس كرمان

پيكان ـ فولاد

پرسپوليس ـ آلومينيوم هرمزگان

ملوان ـ سپاهان

ذوب آهن ـ سايپا

هفته يازدهم، 28 و 29 مهر

داماش گيلان ـ ذوب آهن

فولاد خوزستان ـ نفت آبادان

آلومينيوم هرمزگان ـ فجر سپاسي

سايپا ـ پرسپوليس

مس كرمان ـ ملوان

راه آهن ـ پيكان

نفت تهران ـ تراكتورسازي تبريز

سپاهان ـ گهر درود

استقلال ـ صبا

هفته دوازدهم، 5 ، 6 و 7 آبان

نفت آبادان ـ داماش گيلان

فجر سپاسي ـ نفت تهران

صباي قم ـ سپاهان

گهر درود ـ فولاد

تراكتورسازي تبريز ـ استقلال

پيكان ـ مس كرمان

پرسپوليس ـ راه آهن

ملوان ـ سايپا

ذوب آهن ـ آلومينيوم هرمزگان

هفته سيزدهم، 26 و 27 آبان

داماش گيلان ـ گهر درود

فولاد خوزستان ـ فجر سپاسي

آلومينيوم هرمزگان ـ صباي قم

سايپاي كرج ـ نفت آبادان

مس كرمان ـ پرسپوليس

راه آهن ـ ملوان

پيكان ـ ذوب آهن

سپاهان ـ تراكتورسازي

استقلال ـ نفت تهران

هفته چهاردهم، 1 و 2 آذر

نفت آبادان ـ مس كرمان

فجر سپاسي ـ سايپا

صباي قم ـ فولاد خوزستان

گهر درود ـ استقلال

تراكتورسازي تبريز ـ داماش گيلان

نفت تهران ـ سپاهان

پرسپوليس ـ پيكان

ملوان ـ آلومينيوم

ذوب آهن ـ راه آهن

هفته پانزدهم، 6 و 7 آذر

داماش گيلان ـ نفت تهران

فولاد خوزستان ـ‌تراكتورسازي تبريز

آلومينيوم هرمزگان ـ گهر درود

سايپا ـ صباي قم

مس كرمان ـ فجر سپاسي

راه آهن ـ نفت آبادان

پيكان ـ ملوان

سپاهان ـ استقلال

پرسپوليس ـ ذوب آهن

هفته شانزدهم، 11 و 12 آذر

نفت آبادان ـ ذوب آهن

فجر سپاسي ـ پيكان

صباي قم ـ راه آهن

گهر درود ـ مس كرمان

تراكتورسازي تبريز ـ آلومينيوم هرمزگان

نفت تهران ـ سايپاي كرج

سپاهان ـ داماش گيلان

استقلال ـ فولاد خوزستان

ملوان ـ پرسپوليس

هفته هفدهم، 17 و 18 آذر

داماش گيلان ـ استقلال

فولاد خوزستان ـ نفت تهران

آلومينيوم هرمزگان ـ سپاهان

سايپا ـ گهر درود

مس كرمان ـ صباي قم

راه آهن ـ فجر سپاسي

پيكان ـ نفت آبادان

پرسپوليس ـ تراكتورسازي

ذوب آهن ـ ملوان

هفته هجدهم، 1 و 2 دي

پرسپوليس ـ نفت آبادان

آلومينيوم هرمزگان ـ استقلال

ملوان انزلي ـ گهر درود

مس كرمان ـ سپاهان

سايپاي كرج ـ تراكتورسازي

پيكان ـ صباي قم

ذوب آهن ـ فجر سپاسي

فولاد ـ داماش گيلان

راه آهن ـ نفت تهران

هفته نوزدهم، 6 و 7 دي

داماش گيلان ـ آلومينيوم هرمزگان

نفت آبادان ـ ملوان

سپاهان ـ فولاد خوزستان

فجر سپاسي ـ پرسپوليس

صباي قم ـ ذوب آهن

استقلال ـ سايپا

گهر درود ـ راه آهن

نفت تهران ـ مس كرمان

تراكتورسازي تبريز ـ پيكان

هفته بيستم، 11 و 12 دي

پيكان ـ داماش گيلان

نفت آبادان ـ فجر سپاسي

سايپا ـ فولاد خوزستان

آلومينيوم هرمزگان ـ نفت تهران

ملوان ـ صباي قم

پرسپوليس ـ گهر زاگرس

مس كرمان ـ تراكتورسازي

راه آهن ـ سپاهان

ذوب آهن ـ استقلال

هفته بيست و يكم، 18 و 19 دي

نفت تهران ـ نفت آبادان

فولاد خوزستان ـ آلومينيوم هرمزگان

داماش گيلان ـ سايپاي كرج

استقلال تهران ـ مس كرمان

تراكتورسازي تبريز ـ راه آهن تهران

گهر درود ـ پيكان تهران

صباي قم ـ پرسپوليس

فجر سپاسي ـ ملوان

سپاهان ـ ذوب آهن

هفته بيست و دوم، 24 و 25 دي

پرسپوليس ـ داماش گيلان

مس كرمان ـ فولاد خوزستان

راه آهن ـ آلومينيوم هرمزگان

فجر سپاسي ـ صباي قم

ذوب آهن ـ گهر درود

نفت آبادان ـ تراكتورسازي تبريز

پيكان ـ نفت تهران

سايپاي كرج ـ سپاهان اصفهان

ملوان ـ استقلال

هفته بيست و سوم، 29 و 30 دي

استقلال ـ پرسپوليس

گهر درود ـ فجر سپاسي

آلومينيوم هرمزگان ـ سايپاي كرج

داماش گيلان ـ مس كرمان

فولاد خوزستان ـ راه آهن

سپاهان ـ پيكان

نفت تهران ـ ملوان

تراكتورسازي ـ ذوب آهن

هفته بيست و چهارم، 5 و 6 بهمن

ملوان ـ داماش گيلان

پرسپوليس ـ فولاد خوزستان

مس كرمان ـ آلومينيوم هرمزگان

راه آهن ـ سايپاي كرج

نفت آبادان ـ گهر درود

صباي قم ـ تراكتورسازي تبريز

ذوب آهن ـ نفت تهران

فجر سپاسي ـ سپاهان

پيكان ـ استقلال

هفته بيست و پنجم، 10 و 11 بهمن

سپاهان ـ نفت آبادان

داماش گيلان ـ فجر سپاسي

گهر درود ـ صباي قم

سايپاي كرج ـ مس كرمان

استقلال ـ راه آهن

آلومينيوم هرمزگان ـ پيكان

نفت تهران ـ پرسپوليس

تراكتورسازي تبريز ـ ملوان

فولاد خوزستان ـ ذوب آهن

هفته بيست و ششم، 24 و 25 بهمن

راه آهن ـ داماش گيلان

ملوان ـ فولاد

نفت آبادان ـ آلومينيوم هرمزگان

پيكان ـ سايپا

ذوب آهن ـ مس كرمان

گهر درود ـ تراكتورسازي تبريز

صباي قم ـ نفت تهران

پرسپوليس ـ سپاهان

فجر سپاسي ـ استقلال

هفته بيست و هفتم، 1 و 2 اسفند

استقلال ـ نفت آبادان

تراكتورسازي ـ فجر سپاسي

داماش گيلان ـ صباي قم

نفت تهران ـ گهر درود

مس كرمان ـ راه آهن

فولاد ـ پيكان

آلومينيوم هرمزگان ـ پرسپوليس

سپاهان ـ ملوان

سايپا ـ ذوب آهن

هفته بيست و هشتم، 11 و 12 اسفند

ذوب آهن ـ داماش گيلان

نفت آبادان ـ فولاد خوزستان

فجر سپاسي ـ آلومينيوم هرمزگان

پرسپوليس ـ سايپا

ملوان ـ مس كرمان

پيكان ـ راه آهن

تراكتورسازي تبريز ـ نفت تهران

گهر درود ـ سپاهان

صبا ـ استقلال

هفته بيست و نهم، 17 و 18 اسفند

داماش گيلان ـ نفت آبادان

نفت تهران ـ فجر سپاسي

سپاهان ـ صباي قم

فولاد ـ گهر درود

استقلال ـ تراكتورسازي تبريز

مس كرمان ـ پيكان

راه آهن ـ پرسپوليس

سايپا ـ ملوان

آلومينيوم هرمزگان ـ ذوب آهن

هفته سي‌ام، 25 و 26 اسفند

گهر درود ـ داماش گيلان

فجر سپاسي ـ فولاد خوزستان

صباي قم ـ آلومينيوم هرمزگان

نفت آبادان ـ سايپاي كرج

پرسپوليس ـ مس كرمان

ملوان ـ راه آهن

ذوب آهن ـ پيكان

تراكتورسازي ـ سپاهان

نفت تهران ـ استقلال

هفته سي و يكم، 8 و 9 فروردين 92

مس كرمان ـ نفت آبادان

سايپا ـ فجر سپاسي

فولاد خوزستان ـ صباي قم

استقلال ـ گهر درود

داماش گيلان ـ تراكتورسازي تبريز

سپاهان ـ نفت تهران

پيكان ـ پرسپوليس

آلومينيوم ـ ملوان

راه آهن ـ ذوب آهن

هفته سي و دوم، 23 و 24 فروردين

نفت تهران ـ داماش گيلان

‌تراكتورسازي تبريز ـ فولاد خوزستان

گهر درود ـ آلومينيوم هرمزگان

صباي قم ـ سايپا

فجر سپاسي ـ مس كرمان

نفت آبادان ـ راه آهن

ملوان ـ پيكان

استقلال ـ سپاهان

ذوب آهن ـ پرسپوليس

هفته سي و سوم، 30 فروردين 92

ذوب آهن ـ نفت آبادان

پيكان ـ فجر سپاسي

راه آهن ـ صباي قم

مس كرمان ـ گهر درود

آلومينيوم هرمزگان ـ تراكتورسازي تبريز

سايپاي كرج ـ نفت تهران

داماش گيلان ـ سپاهان

فولاد خوزستان ـ استقلال

پرسپوليس ـ ملوان

هفته سي و چهارم، 15 ارديبهشت 92

استقلال ـ داماش گيلان

نفت تهران ـ فولاد خوزستان

سپاهان ـ آلومينيوم هرمزگان

گهر درود ـ سايپا

صباي قم ـ مس كرمان

فجر سپاسي ـ راه آهن

نفت آبادان ـ پيكان

تراكتورسازي ـ پرسپوليس

ملوان ـ ذوب آهن

درباره‌ی فداغ نيوز

یک نظر

  1. فداغ نیوزدیگه فداغ نیوز نیست واخباری از فداغ نداره .بیشترشده اخبارمتفرقه ازلیگ و….

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


3 + = 6