خانه / اخبار کوتاه / کسب مدال برنز مسابقات هشت جانبه کشتی آزاد هرمزگان توسط کشتی گیر فداغی

جوك واقعي

با درود . لبخند بز نید . جوک واقعی
قبل از انقلاب اسلامی دکتر ایرانی کم بود وسر بازانی با رشته های مختلف مدتی از سر بازی خودرا در سپاه دانش برای معلمی وسپاه بهداشت برای مداوا یکی دو بار به رو ستا ها میا مدند در این منطقه فقط عماده ده دارای در مانگاه بود ویکنفر دکتر پا کستانی خد مت میکرد واز روستاهای اطراف به انجا مرا جعه میکردند روزی زنی که ذکام وسر ما خوردگی داشت همراه شو هرش به دکتر مراجعه کرد دکتر پس از معا ینه ونو شتن نسخه به زن گفت شیر گاو زیاد بخور که مسئله اینجاست چون بجای حرف . ش. حرف .ک . بکار میبرد زن هاج واج دکتر را نگاه میکرد وشوهر با عصبایت به دکتر بد وبیراه میگفت دکتر گفت من که حرف بد نمیز نم این خیلی خوب است شیر گاو البته با تلفظ .ک . بجای . ش. بخورد شو هر با عصبایت گفت خواهرت ما درت بخورد دکتر جواب داد خودم وزنم ومادرم وخوا هرم همیشه شیر گاو با تلفظ ک . میخوریم خیلی خوب است یکنفر واسطه شد به شوهر زن گفت منظور شیر گاو است اما چون ایشان نمیتوانند ش . تلفظ کنند کلمه ک. به کار میبرند وبه دکتر پا کستانی هم حالی کرد که که حرف ک . بجای ش . در فارسی معنی نا درستی دارد ودعوا خوابید ودکتر هم سعی کرد دیگر شیر گاو را بری کسی تجویز نکند
احمدجهانپناه

درباره‌ی فداغ نيوز

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ 7 = 13