خانه / اخبار کوتاه / نتایج مسابقات جام نوروز ۴۰۳ فداغ و صدرنشینی تیم محمد زینا با گلباران تیم مهدیه بیرم

متن کامل توافقنامه هسته‌ای ایران و ۱+۵

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران متن توافقنامه ایران و 1+5 را منتشر کرد که به این شرح می‌باشد.
ImageThumb2

برنامه اقدام مشترک

مقدمه:

هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح آمیز باقی خواهد ماند. ایران اعلام می‌نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته‌ای نیست. راه حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی‌ها می‌انجامد. این راه حل جامع، ایران را قادر می سازد تا به طور کامل از حقوق خود در بهره گیری از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و با رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود. این راه حل جامع متضمن یک برنامه غنی سازی با تعریف مشترک و محدودیت‌های عملی و اقدامات شفاف ساز به منظور تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای می‌باشد. این راه حل جامع به مثابه یک مجموعه منسجم خواهد بود که هیچ بخشی از آن مورد توافق قرار نمی‌گیرد مگر آنکه در مورد تمامی بخش‌های آن توافق حاصل شود. این راه حل جامع شامل یک فرایند متقابل و قدم به قدم می‌باشد و به رفع همه جانبه تمامی تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌انجامد.

در فاصله میان گام‌های اولیه و گام آخر، گام‌های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت. 3+3 یا 1+5 و ایران مسئول نهایی کردن و اجرای قدم‌های مورد توافق میان- مدت و راه حل جامع با حسن نیت خواهند بود. یک کمیسیون مشترک از 3+3 و ایران برای نظارت بر اجرای اقدامات میان مدت و بررسی مسائلی که ممکن است پدید آیند، تشکیل خواهد گردید، در حالی که آژانس مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته‌ای را بر عهده خواهد داشت. این کمیسون مشترک برای تسهیل حل و فصل مسائل مورد نگرانی گذشته و حال با آژانس همکاری خواهد کرد.

عناصر گام اول

گام اول دارای دوره زمانی شش ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمدید می‌باشد. در این دوره همه اعضاء،با حسن نیت، در جهت حفظ فضای سازنده در مذاکرات فعالیت خواهند کرد.

ایران اقدامات داوطلبانه زیر را به انجام خواهد رساند:

– نیمی از اورانیوم موجود غنی شده 20 درصد را به صورت اکسید 20 درصد برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره نماید. بقیه UF6 20 درصد را به مواد کمتر از 5 درصد رقیق نماید. خط برگشت پذیر نیز وجود نداشته باشد.

– ایران اعلام می‌کند که برای این دوره 6 ماهه، اورانیوم را به سطح بالاتر از 5 درصد غنی سازی نکند.

– ایران اعلام می‌کند که فعالیت‌های خود در تاسیسات سوخت هسته‌ای نطنز، فوردو و یا راکتور اراک را که توسط آژانس با نام IR-40 شناسائی می‌شود، بیش از این گسترش نخواهد داد.

– همانگونه که ایران در برنامه عملیاتی کردن تاسیسات تبدیل مواد، به آژانس اعلام کرده است، با آغاز خط تبدیل مواد UF6غنی شده تا 5 درصد بهUO2، ایران تصمیم دارد موادUF6 جدیدا غنی شده تاسطح 5 درصد طی 6 ماه آینده را به اکسید تبدیل کند.

– محل‌های جدید برای غنی سازی ایجاد نمی‌شود.

– ایران برنامه تحقیق و توسعه (R & D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی‌گیرد، ادامه خواهد داد.

– عدم بازفرآوری یا ساخت تاسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشند.

نظارت‌های بیشتر:

– ارائه اطلاعات مشخص به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شامل اطلاعات در خصوص طرحهای تاسیسات هسته‌ای ایران، توصیف ساختمان‌ها در هر یک از سایت‌های هسته‌ای، توصیفی از سطح عملیاتی که در هریک از اماکن که به فعالیت‌های هسته‌ای مشخص اشتغال دارند، اطلاعات در خصوص معادن و تخلیص و اطلاعات در خصوص منابع اولیه.

– ارائه پرسشنامه جدید فنی راکتور اراک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که توسط آژانس با نام IR-40 شناسایی می‌شود.

– اتخاذ گام‌های لازم برای موافقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انعقاد “رهیافت پادمان” در مورد راکتور اراک که توسط آژانس با نام IR-40 شناسایی می‌شود.

– دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فردو و نطنز با هدف بررسی فایل‌های ضبط شده دوربین‌ها در مواقعی که آن‌ها برای بازرسی دوره‌ای موسوم به DIV ،IIV ،PIV و بازرسی‌های سرزده در سایت حضور ندارند.

– دسترسی هدایت شده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به:

o کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ

o کارگاه‌های تولید روتورسانتریفیوژ و محل‌های نگهداری،

o و معادن اورانیوم و تخلیص اورانیوم

در مقابل، 3+3، اقدامات داوطلبانه زیررا انجام خواهند داد:

– توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند.

– تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر:

o صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم خدمات مرتبط

o طلا و فلزات گرانبها، وتعلیق تحریم خدمات مرتبط

– تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط

– صدور گواهی عرضه ونصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط.

– صدور گواهی بازرسی‌های مرتبط با ایمنی و تعمیرات در ایران و همچنین خدمات مرتبط

– عدم صدور قطعنامه‌های جدیدتحریم هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد

– عدم صدور قطعنامه‌های جدیدتحریم هسته‌ای از سوی اتحادیه اروپا

– دولت امریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره ازتحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد.

– یک کانال مالی به منظور تسهیلات تجارت امور انساندوستانه برای تامین نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد خواهد شد.

– تجات امور انساندوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور خواهد بود. این کانال مالی شامل بانکهای خارجی مشخص و بانک‌های ایرانی غیرتحریم شده خواهد بود که به هنگام ایجاد این کانال مشخص خواهند شد.

o کانال مزبور همچنین موارد را در بر می‌گیرد

– نقل و انتقال‌های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد

– پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده برای یک دوره شش ماهه.

– افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق.

عناصر گام نهایی راه حل جامع*

گام نهایی راه حل جامع که اعضا قصد دارند مذاکره در خصوص آن را در کمتر از یک سال بعد از تصویب این سند، به پایان رسانده و اجرای آن را شروع کنند، عبارتنداز:

– دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت.

– بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موافقتنامه‌های پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.

– بطور همه جانبه تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی را برداشته و از جمله گام‌هایی برای دسترسی به حوزه‌های تجاری، فنآوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نماید.

– متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌گردد، برنامه‌ای که شاخصه‌های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت‌های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت‌های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل‌هایی که در آن غنی سازی انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می‌گیرد، تعیین می‌گردد.

– نگرانی‌های مرتبط با رآکتور اراک که توسط آژانس با نامIR-40 شناخته می‌شود، را کاملا برطرف نماید. بازفرآوری و یا احداث تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد.

– اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشترمورد توافق را به طور کامل به اجراء درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجراء درآید.

– شامل همکاری بین‌المللی هسته‌ای غیر نظامی باشد، که این همکاری‌ها از جمله در خصوص دستیابی به راکتورهای مدرن آب سبک قدرت و تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط و نیز عرضه سوخت هسته‌ای مدرن و برنامه های تحقیق و توسعه (R&D) مورد توافق می‌باشد.

به دنبال اجرای موفق گام نهایی راه حل جامع و با سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هر کشور غیرهسته‌ای دیگر عضو NPT رفتار خواهد شد.

* در خصوص گام نهایی و هر یک از گامهای میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می‌شود.

***

در این توافقنامه بندی وجود دارد که توضیحاتی در ذیل سند (پی نوشت) ارائه شده است که متاسفانه در ترجمه وزارت خارجه به آن اشاره ای نشده است.

– ایران اعلام می‌کند که فعالیت‌های خود در تاسیسات سوخت هسته‌ای نطنز (1)، فوردو (2) و یا راکتور اراک (3) را که توسط آژانس با نام IR-40 شناسائی می‌شود، بیش از این گسترش نخواهد داد.

1- به این معنی که طی شش ماه، ایران به سانتریفیوژهایی که نصب شده‌اند ولی غنی سازی اورانیوم انجام نمی دهند گاز UF6 تزریق ننماید. سانتریفیوژهای اضافی نصب ننماید. ایران اعلام می‌کند که طی شش ماه اول سانتریفیوژهای موجود را با سانتریفیوژهایی از همان نوع جایگزین می‌کند.

2- در چهار آبشار سایت فردو که در حال حاضر غنی سازی اورانیوم انجام می‌دهند، از این پس غنی سازی بالای 5 درصد انجام نخواهد گرفت و ظرفیت غنی سازی افزایش نخواهد یافت. گاز UF6 به دوازده آبشار دیگر تزریق نمی شود تا در وضعیت غیرعملیاتی باقی بمانند. بین آبشارها اتصال وجود نخواهد داشت. ایران اعلام می‌کند که طی شش ماه اول، سانتریفیوژهای موجود را با سانتریفیوژهای همان نوع جایگزین می‌کند.

3- ایران اعلام می کند که برای رفع نگرانی‌های مربوط به احداث راکتور اراک برای شش ماه به راکتور سوخت تزریق نخواهد شد، یا آب سنگین را به سایت راکتور منتقل نمی‌کند و سوخت جدید را آزمایش نکرده یا سوخت بیشتر برای راکتور تولید نخواهد شد و تجهیزات اصلی باقی مانده نصب نخواهد شد.

درباره‌ی فداغ نيوز

3 نظر

 1. علی اصغر خاکبیز

  سلام به همشهریان عزیزم 
  اینجا تهران و همه خوشحالند 
  بنظر بنده باید مدال طلای سال را به تیم مذاکره کننده و خصوصا شخص ظریف داد 
  چرا که با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری . ضمن پاسداشت از حقوق حقه مردم ایران مبنی بر برخورداری از حقوق هسته ای . با پشتیبانی دولت . مجلس و تیم مذاکره کننده و با نرمش قهرمانانه توانست بیانیه رسمیت حقوق هسته ای ایران را از دنیا بگیرد
  شهر های دیگر را نمیدانم اما امیذواریم مردم از توفیقات بدست آمده در دیگر نقاط کشور اسلامی خوشحال باشند . اما فضای شهر تهران اعم از سازمانها نهادها وزارتخانه ها اطرافیان رهبری و شخص مقام معظم رهبری همه و همه از این موفقیت عظیم  به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای ایران خوشحالند و این خوشحالی در روحیات و  چهره فرد فرد شهروندان حقیقی و حقوقی دیده میشود . در تماسی که با مجلس شورای اسلامی گرفته شد وضعیت فعلی حاکی از استقبال خوب مجلس از تیم  مذاکره کننده بود و بی صبرانه منتظر حضور جناب ظریف در جلسه مجلسیها هستند تا از روند و جزییات کار آگاهی بیشتری به مردم رسانده شود و در واقعیت امر (  اینجا تهران است همه خوشحالند ) . بطوریکه روزنامه اعتماد هم نوشته بود 
  بامید توفیق بیش از پیش دولت تدبیر و امید 
  دوستان عزیزم چون حجم کل فیلم که شامل  بخشی از جلسه و قرایت بیانیه توسط خانم اشتون و دیدارهای پایانی بود زیاد بود و امکان اپلود کم بود  – لذا کلیپ قشنگ تصویری بعد از بیانیه پایانی دور اول را خدمتتون تقدیم مینمایم تا دوستان بیشتر به اهمیت موضوع  بیشتر پی ببرند که این توافق تا چقدر مهم بوده است که پس از مذاکرات ده ساله بی فرجام همگان به همدیگر شاد باش میگویند و این را بعنوان طنز خدمتتون عرض میکنم  ” کم مانده بود جناب ظریف هم مثل بعضیها خانم اشتون را ببوسه !!  اما زود بخودش اومد و بنشانه ادب تعظیم کرد  میگید نه لطفا فیلم را ببینید  
  با احترام مجدد
  ————————————–
  http://uplod.ir/05q5iazz7wep/Deal_reached_on_Iranian_nuclear_programme.webm.htm?killcode=s3w5zirka0

 2. دختران فداغ

  سلام جناب لطفا ایمیلتون رو چک کنید.

 3. علی اصغر خاکبیز

  سلام به همشهریان عزیزم 
  اینجا تهران  همه خوشحالند 
  بنظر بنده باید مدال طلای سال را به تیم مذاکره کننده و خصوصا شخص ظریف داد 
  چرا که با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و رییس محترم جمهوری . ضمن پاسداشت از حقوق حقه مردم ایران مبنی بر برخورداری از حقوق هسته ای . با پشتیبانی دولت . مجلس و تیم مذاکره کننده و با نرمش قهرمانانه توانست بیانیه رسمیت حقوق هسته ای ایران را از دنیا بگیرد
  شهر های دیگر را نمیدانم اما امیذواریم مردم از توفیقات بدست آمده در دیگر نقاط کشور اسلامی خوشحال باشند . اما فضای شهر تهران اعم از سازمانها نهادها وزارتخانه ها اطرافیان رهبری و شخص مقام معظم رهبری همه و همه از این موفقیت عظیم  به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای ایران خوشحالند و این خوشحالی در روحیات و  چهره فرد فرد شهروندان حقیقی و حقوقی دیده میشود . در تماسی که با مجلس شورای اسلامی گرفته شد وضعیت فعلی حاکی از استقبال خوب مجلس از تیم  مذاکره کننده بود و بی صبرانه منتظر حضور جناب ظریف در جلسه مجلسیها هستند تا از روند و جزییات کار آگاهی بیشتری به مردم رسانده شود و در واقعیت امر (  اینجا تهران است همه خوشحالند ) 

  بامید توفیق بیش از پیش دولت تدبیر و امید 
  دوستان عزیزم چون حجم کل فیلم که شامل  بخشی از جلسه و قرایت بیانیه توسط خانم اشتون و دیدارهای پایانی بود زیاد بود و امکان اپلود کم بود  – لذا کلیپ قشنگ تصویری بعد از بیانیه پایانی دور اول را خدمتتون تقدیم مینمایم تا دوستان بیشتر به اهمیت موضوع  بیشتر پی ببرند که این توافق بدست آمده پس از ده سال تلاش بی فرجام تا چقدر مهم بوده است که همگان به همدیگر شاد باش میگویند و این را بعنوان طنز خدمتتون عرض میکنم  ” کم مانده بود جناب ظریف هم مثل بعضیها خانم اشتون را ببوسه !!اما زود بخودش اومد و بنشانه ادب تعظیم کرد  میگید نه لطفا فیلم را ببینید  
  با احترام مجدد: علی اصغر خاکبیز
  ————————————–
  http://uplod.ir/05q5iazz7wep/Deal_reached_on_Iranian_nuclear_programme.webm.htm?killcode=s3w5zirka0

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


2 + 4 =