خانه / اخبار کوتاه / افتتاحیه بازیهای فوتسال جام نوروزی فداغ و برتری پرگل فداغ جوان و کنگریشه برابر حریفان خود

یارانه وچندریال پول بی ارزش واین همه دردسرمردم

دولت با اجرای نادرست فاز اول وبه دنبال ان شروع فاز دوم مردم را دچار سردرگمی وبلاتکلیفی نموده است
یک روز یارانه را اول برج وروزی وسط برج وروزی هم به دلایل مختلف اخر برج پرداخت می کنند
روزی به مردم پیامک می دهند که خواهش می کنیم بیا وانصراف بده وروزی می گویند اکر انصراف ندهید ما خودمان شما را خذف خواهیم کرد
روزی می گویند تا فردا مهلت دارید به فلان ادرس بروید وانصراف یا عدم انصراف نمایید وهمان روز سایت مذکور را قطع می کنند
ماء التفاوت به حسابها واریز می شود ولی قادر نیستی از آن استفاده نمایی
این همه زنده ومرده شدن فقط برای چند ریال پول ناقابل می باشد که جادارد اعلام بداریم که این مبلغ حتی برای خرید نان خالی مردم هم نمی شود چه برسد به بقیه
اول قرار بود یارانه انرژی پرداخت گردد وبه دنبال آن شاهد گرانی انرژی بودیم
آن زمان به خودمان قبولاندیم که یارانه اش را نقدی گرفته ایم اشکالی ندارد
بعد از ان گرانی اجناسهای کوچک وبزرگ یکی یکی از راه رسیدند وتیشه به ریشه اقتصاد خانواده ها زدند
آیا برای 455000ریال پول که حتی برای خرید نان هم کافی نیست ارزش اینهمه ازار واذیت دارد ؟
آن روستایی چادر نشین چگونه به اینترنت دسترسی داشته باشد ودر عرض یک شب عدم انصراف خود را اعلام دارد ؟
توصیه آخر اینکه اگر مایلید یارانه ها را بدهید به همه بدهید واگر قرار نیست بدهید یارانه همه را قطع کنید تامردم تکلیف خود را بدانند وبرای آینده خود برنامه ریزی نمایند

درباره‌ی فداغ نيوز

2 نظر

 1. با درود . بمناسبت روز کارگر
  شعری از گذ شته ها .
  شنیدم کار فر ما ئی نظر کرد ..
  زروی کبر و نخوت کار گر را .
  روان کار گر از وی بیا زرد ..
  که بس کو تاه دانست ان نظر را .
  بگفت ای گنج ور این نخوت از چیست ..
  چو مزد رنج بخشی رنجو ر را .
  من از ان رنج بر گشتم که دیگر ..
  نبینم روی کبر گنج ور را .
  تو از من زور خواهی من ز تو زر ..
  چه منت داشت با ید یکد گر را .
  تو صرف من نما ئی بد ره سیم ..
  منت تاب روان نور بصر را .
  منم فر زند این خو رشید پر نور ..
  چو گل با لا ی سر دا رم پدر را .
  مدامش چشم روشن باز باشد ..
  که بیند زور و با زوی پسر را .
  زنی یک بیل اگر چون من در این خا ک ..
  بگیری با دو دست حود کمر را .
  نها ل سعی بنشا نم در این باغ ..
  که بی منت از ان چینم ثمر را .
  نخو اهم چون شراب کس به خواری ..
  خورم با کام دل خون جگر را .
  ز من زور ز تو زر این به ان در ..
  کجا با قیست جای عجب و بطر را .
  فشانم از جبین گو هر در ان خاک ..
  ستانم از تو پا داش هنر را .
  نه باقی دارد این دفتر نه فا ضل ..
  گهر دادی و پس دادم گهر را .
  به کس چون را یگان چیزی نبخشند ..
  چه کبر است این خدا وندان زر را .
  چرا بر یک دگر منت گذا رند ..
  چو محتا جند مردم یکد گر را .

 2. با درود .مثلی است که میگو یند
  از طلا گشتن پشیمان گشته ایم .
  مر حمت فر موده ما را مس کنید .
  در فر هنگ که نگاه میکردم کلمه وزیر بمعنای تز ویر کننده و دروغ گو امده که وا قعا هم همینطور است بینزین یک تومانی نان یک تومانی برق واب وهمه چیز صد ها که نه بلکه هزار برابر گران کردند انهم خود دولت وادعا میکنند که با گران فروشی مبارزه نمو دیم و معنی مبارزه هم فهمید یم
  چندر غازی که وعده دادند هر روز بیک بهانه انرا میگیرند
  درسالهای که معروف است به سال قحطی یکی از صرا نشینان سر به اسمان کرد ه ومیگفت
  ای خدا اگر اینطور خدائی میکنند که منهم میتوانم خدائی بکنم که هر کسی برود صحرا برای خودش بچرد
  حال اگر اینطور باشد که وای به حال همه
  مردم این این چندر غاز خودشان میخو اهند واگر کسی نخو اهد خودش داو طلبانه انرا رد میکند این کار شما صد رحمت به سر گردنه زدن و چا پیدن مردم هرچند که
  انچه البته بجائی نر سد فر یاد است

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ 2 = 3