خانه / اخبار کوتاه / فداغ جوان و محمدزینا فینالیستهای جام نوروز ۴۰۳ فداغ

بحث روزفارس وهرمزگان

بحث روزسایتهاوروزنامه ها وحتی وبلاگهای محلی بحث الحاق بخشی ازاستانهای بوشهروهرمزگان به استان فارس است .
بحثی که افرادکوچک وبزرگ درموردآن موضع گیریهای متفاوتی داشته اند .
این افرادبدون درنطرگرفتن منافع کشوروسیاستهای کلی نظام ،متاسفانه باحرفهای خود ذهنهارا به سویی دیگرسوق می دهند .
امام جمعه محترم بندرعباس درتازه ترین موضع گیریهای خوددراین مورددرنمازجمعه نوزدهم آبانماه نودویک فرمودند:باتوجیه سرمایه گذاری بیشتربرخی افراد!!!می خواهند بخشهایی ازاستان هرمزگان راجداکرده وبه استان فارس ملحق نمایند درحالیکه تاکنون درهرمزگان سرمایه گذاری های بزرگی بدون هیچ گونه محدودیتی صورت گرفته واین کارکاملاغیرمنطقی است .ومسائل بدی را برای کشوربه دنبال خواهد داشت .
آیا بهترنبودجناب آقای نعیم آبادی بجای این حرفهای تندبه دنبال راهکارهای منطقی تری می رفتند واذهان عمومی را بیخودوبیجهت تشویش ونگرانی را بوجودنمی آوردند.
چیزی که مسلم است منافع ملی وسیاستهای کلی نظام است که همگان بایدپایبندآن باشند وتابع دستورات نظام جهت پیشرفت کشورمان باشیم ولی دراین بین نبایداز برنامه ریزیهای توسعه استانها هم به سادگی گذشت وباتوجه به ظرفیتهای بخشهای نفتی وگازی استانهای بوشهروهرمزگان اکنون که دامنه توسعه به بخشهایی ازاستان هرمزگان منجمله شهرستان پارسیان رسیده وقراراست فزهای بعدی توسعه پروژه های پارس جنوبی درمناطق غربی شهرستان پارسیان مستقرشودوچندین پروژه بزرگ صنایه انرژی هم دراین شهرستان به تصویب نهایی رسیده است وزمینه های جدید نفتی وگازی دراین مناطق ایجادشده است وقراراست منابع وسیع آن نصیب مردم محروم این استان شود وباتوجه به فقروبیکاری درصدبیشترمردم این استان این برنامه هاباید بسیارکارشناسانه ترانجام شود واز طرفی هم اگرباالحاق بخشی از استانهای بوشهر وهرمزگان به استان فارس باعث پیشرفت این خطه می گردد باید همگان مطیع برنامه های توسعه باشیم وازحرفهای نسنجیده که تنها تردید رابه میان مردم خواهد آورد پرهیزنماییم .
اینرابدانیم که لازمه امروز کشورمان ارامش است پس همه باهم بااتحاد خود پشت سر رهبری ،به برنامه های تدوین شده کشور احترام قائل شویم
انشائ الله

درباره‌ی فداغ نيوز

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


1 + = 4