خانه / اخبار کوتاه / فداغ جوان و محمدزینا فینالیستهای جام نوروز ۴۰۳ فداغ

خرافات درزندگی گذشتگان مردم فداغ

در سرگذشت هر کشور و فرهنگی، سایه خرافات کم و بیش بر گوشه ای از زندگی مردم دیده می‌شود.
فداغ نیز از این قائده مستثنی نبوده است .
در گذشته باورهایی بر افکار مردم فداغ حاکمیت داشته که هیچ سازگاری با علم امروزی نداشته و نخواهد داشت .
در جستجوهایی که برای یافتن باورهای خرافی مردمان فداغ در دوران گذشته داشتیم تنها شمار کمی از این خرافه ها را پیدا کردیم.
به ما کمک کنید تا خرافه‌های رایج فداغ را با هدف آشنایی بیشتر با گوشه ای از فرهنگ و تاریخمان گردآوری کنیم.
ال

دعوت می‌کنیم خرافات گذشتگان فداغ را همراه با شرح کوتاهی از آن برای ما بفرستید و در صورت امکان ریشه پیدایش آن را نیز بنویسید.
اینرا در نظر داشته باشید که خرافات با شایعه تفاوت دارد.
معمولا شایعه ها زودگذرهستند ، در حالی که خرافه‌ها عمری بسیار طولانی‌تر و گاه از گذشته های دور تا زمان حال دارند.
ما سعی می کنیم به مرور و هفته ای یکبار از خرافه های قدیم مردم فداغ را برای شما به رشته تحریر در آوریم .
شما نیز در این امر ما را یاری نمایید وبا ارسال خرافه های قدیم در هرچه بهتر و شناساندن آنها به نسل جدید ما را یاری نمایید .

درباره‌ی فداغ نيوز

6 نظر

 1. با درود .. اگر مهما نی میا مد که زیاد مینشست و صا حب خانه خسته میشد جارو را وارونه تکیه میداد یعنی دسته رو به پا هین میگذاشتند تا زود تر بلند شود و برود .. اگر زنی شو هرش در سفربود وبند تنبو نش ( دوم ) میگفتند شو هرش از سفر میاد …
  در قدیدم که در منا زل ( اس ) بود برای ارد کردن گندم دختر های دم بخت پار چه ایکه با ان ارد هارا جمع میکردند وبه ان لک مل میگفتند به سینه خود میکشیدند و میگفتند …. ای لکمل خوی اس شیرم گت بکو … ای حضر ت عباس شیرم گت بکو .. ومعتقد بودند زودتر شو هر گیر شان میا ید .

 2. با درود .. یکی دیگر از خرا فه ها ئیکه من خود م هم عقیده دارم اینست که اگر برای چند کار یا اداره بروم اگر اولی مو فق نشدم دیگر هیچکدام در ست نمیشود . یکی دیگر که باز خودم هم عقیده دارم اینست که اگر کف دست را ستم بخارد از جا ئیکه انتظار ندارم پول گیرم میاد واگر کف دست چپم باشد با ید بیرون بد هم . و بعضیها هم علامتی در دست یا پا یا جا های دیگر بدن برنگ ابی علامت رسیدن پول است .. اگر بچه ای کو چک جلو منزل جارو کند مهمان ویا کسی از مسا فرت مییاید ..
  اگر پرنده تتیبک . سر بام بن شیند و بخواند خبر خوش با و میر سد .. اگر لا طور . نز دیکیهای صبح از طرفی زوزه بکشد یکی از همانطرف بزودی فوت میکند .. اگر مش خسته ( مگس ) در اطا قی بگردد مهمان و یا کسی از سفر برا یش میا ید ..

 3. سلام
  یکی از خرافات این بود که :زمانی که دمپایی کسی به طرف کسی بود میگفتند که دمپاییتو اونوری کن که تا اخر روز من با کسی دعوام میشه

 4. با درود …. از خرا فه های دیگر که خود منهم به این خرا فه اعتقاد دارم ( صبر ) یعنی عطسه کر دن است که اگر در مو قع حرکت برای رفتن بجا ئی یا مسا فرت کسی یک عطسه نماید یا ان رفتن را لغو میکنم یا مدتی صبر میکنم تا بگذرد ولی اگر عطسه بیش از یکی باشد رفتن اشکالی ندارد .

 5. درگذشته يكي از اصلي ترين خرافاتي كه مردم داشتند اعتقاد ب نحس بودن گل پيچک و نگه دارى کبوتر در منزل بود که معتقد بودند نحسى و شومى به همراه دارد

 6. بادرود …. یکی از خرا فه های قدیم این بود که میگفتند زن تازه زایمان کرده را نباید تنها گذاشت چون که ( ال ) به او میزند یعنی جن به او میزند و دیوانه ومریض میشود البته اتفاق میافتاد وبعد اسپی را میا وردند ومقداری جو در دامن زاهو میر یختند اگر ال زده بود اسپ جو را نمیخورد واگر میخورد ال به او نزده است .
  برای بچه تازه تولد یافته هم یک قر ان کوچک زیر سر بچه میذاشتند ویک تکه ا هن هم به ( بینو ) که گهواره با شد اویزان میکردند تا از جن زدگی نوزاد جلو گیری شود ..
  البته از این قبیل زیاد است یکی وقت میخو اهد و دیگر حا فظه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


7 + 6 =