خانه / اخبار کوتاه / فداغ جوان و محمدزینا فینالیستهای جام نوروز ۴۰۳ فداغ

پیگیری فرمانداری و بخشدار محترم بخش مرکزی گراش در رابطه با دفترچه های بیمه روستایی

براساس تفاهم نامه بيمه و وزارت بهداشت وهمچنين نشست مسئولين دانشكده علوم پزشكي لاروگراش و مديركل بيمه استان جناب آقاي دكترممتحن ، مقررگرديدمابين دانشگاههاي علوم پزشكي مستقردراستان فارس تفاهم نامه اي تحت عنوان ارايه خدمات پاراكلينيكي(آزمايشگاه و راديولوژي)درسطح يك منعقدگردد
طي جلسه روزسه شنبه گذشته بادانشكده علوم پزشكي لار، اين مسئله بين دو دانشكده تاحدودي حل وفصل گرديد، ولي بدليل اعلام اخيربيمه مبني برپذيرش بيماران ازطريق اورژانس بيمارستان و برگرداندن فرانشيزازطريق معاونت بهداشتي دانشكده هاتفاهم لاروگراش كامل نشدو طبق اطلاع امروزبيمه ، مبني بر پرداخت٧٠درصدفرانشيزازطريق معاونت بهداشتي به محض حضورمديران گسترش هردو دانشكده كه درماموريت بوشهر به سرميبرنداين اتفاق ظرف چندروزآينده اتفاق خواهد افتاد و بيماران مناطق روستايي مي توانندعلاوه بردريافت خدمات پاراكلينيكي ازخدمات پزشك اورژانس هم مانندخدمات بيمه روستايي منطقه خودبرخوردارگردند

درباره‌ی فداغ نيوز

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


1 + 8 =